Broiler house Broiler house

Зниження антимікробної резистентності у бройлерів

Зменшення залежності від антимікробних засобів має вирішальне значення для успішного подолання проблеми антибіотикорезистентності. Завдяки обмеженому використанню профілактичних антибіотиків життєво важливі антибіотики залишаються ефективними тоді, коли вони необхідні для підтримки як здоров’я бройлера, так і здоров’я людини. Акцент на цьому питанні ще більше посилюється через зростання попиту на м’ясо бройлерів без антибіотиків, що стало результатом підвищення обізнаності про відповідні ризики.

Виробництво бройлерів без антибіотиків

Ми рекомендуємо застосовувати комплексний, послідовний та екологічний підхід до виробництва бройлерів без антибіотиків, зосереджуючись на відмінному управлінні кормами, фермерським господарством та охороною здоров’я, щоб підготувати свої стада до викликів майбутнього і знизити потенціал антимікробної резистентності (antimicrobial resistance, AMR). Перший крок — це вилучення антибіотичних стимуляторів росту та профілактичних антибіотиків. Попросіть свого ветеринара зробити антибіограму, щоб оцінити чутливість певних бактерій до антибіотиків, які використовуються на вашій фермі. Зрештою, ми виявили, що наші клієнти можуть виростити до 99 % свого стада без використання будь-яких антибіотиків або іонофорних кокцидіостатиків.

Вирощування бройлерів без профілактичних антибіотиків

 

Виробники бройлерів у всьому світі намагаються скоротити або взагалі заборонити використання профілактичних антибіотиків та мінімізувати застосування антибіотичних стимуляторів росту (АСР). Хоча тенденція до скорочення або виключення профілактичних антибіотиків досить потужна, реалізація цих заходів на різних ринках відрізняється залежно від того, хто має більший вплив — уряд, роздрібна торгівля чи певні сегменти клієнтів. Незважаючи на це, щоб захопити найбільшу частку ринку, ми рекомендуємо дотримуватися тенденції з вирощування бройлерів без застосування профілактичних антибіотиків. Адже вилучення профілактичних антибіотиків, здійснене у межах боротьби з підвищенням антибіотикорезистентності (AMR), поліпшило продуктивність бройлерів, особливо в поєднанні з оптимізованими методами управління кормами, фермерським господарством та охороною здоров’я.

Стимулюйте виробництво бройлерів без антибіотичних стимуляторів росту (АСР)

Все частіше бройлерів вирощують без антибіотичних стимуляторів росту (АСР), заборонених ще з початку 2000 року в багатьох країнах (частково через тиск з боку урядів, роздрібного сегменту та клієнтів). Зведення до мінімуму АСР важливе через зростання антимікробної резистентності у людей і тварин, а також зниження ефективності АСР. Натомість інвестиції в управління кормами, фермерськими господарствами та охороною здоров’я сприяють послідовному, сталому підвищенню продуктивності, що дасть змогу здобути більшу частку ринку або ліцензію на постачання чи експорт на певні ринки з вищими цінами на бройлерів.

Наша пропозиція продукції для підтримки виробництва без антибіотиків

Poultry Antimicrobial Reduction Programme

Програма зниження антибіотикорезистентності птиці

Інтегрований та індивідуальний підхід до стану здоров’я тварин на відгодівельній фермі.

Детальніше

NutriOpt Actionable Insights

Висновки NutriOpt Actionable Insights

Надаючи профілювання та рекомендації щодо забезпечення поживними речовинами, ми гарантуємо, що для виробництва тваринних кормів використовується здорова, безпечна та екологічна сировина. Це дасть змогу приймати більш виважені рішення, підкріплені точними даними.

Детальніше

Nutriopt Optimal Performance (Broiler model)

NutriOpt Optimal Performance (модель для бройлерів)

Прогнозуйте та оптимізуйте виробництво бройлерів, застосовуючи імітаційну модель та модель економічної оптимізації.

Детальніше

Зменшуючи використання антибіотиків, ви зберігаєте антибіотики ефективними для тварин і людей, тим самим відповідаючи на тенденцію зростання виробництва м’яса без антибіотиків.