Optimising lifetime daily yield Optimising lifetime daily yield

Оптимізація добового надою протягом усього життя

Добовий надій протягом усього життя є мірою загального виробництва молока за кожен день життя корови. Цей показник має велике значення з точки зору економічних показників фермерського господарства і відображає утримання, добробут, довголіття та потенціал корів.

Як розпізнати

  • Надто пізнє перше отелення телиць не тільки негативно вплине на загальну кількість продуктивних днів їх як корів, але й поставить під загрозу їхній виробничий потенціал протягом усього життя.
  • Лактаційні криві, які не налаштовуються до нормального рівня, з пізніми періодами максимальної молочної продуктивності, короткими періодами лактації та низькою стійкістю, відображають неефективність харчування та проблеми з управлінням.
  • Низька кількість лактацій у стаді — результат високого рівня вимушеного вибракування переважно молодих корів через супутню високу поширеність метаболічних захворювань та погану фертильність.

Вплив на фермерське господарство

Низький добовий надій протягом усього життя — показник неналежного утримання, неефективного виробництва молока коровами та погіршення добробуту тварин, що негативно впливає на прибутковість фермерського господарства.

Низький добовий надій протягом усього життя — синонім низьких показників довголіття в стаді, що не тільки погано впливає на рентабельність ферми, але й на впевненість споживачів у дотриманні на фермі вимог щодо благополуччя тварин та екологічно чистого виробництва.

Наша пропозиція для впливу на молочну продуктивність корів

LifeStart

LifeStart

Графік годівлі LifeStart для телят молочної породи, що передбачає підвищений рівень поживних речовин протягом перших тижнів життя, суттєво впливає на майбутній ріст і розвиток органів теляти, що веде до кращої продуктивності в подальшому житті.

Детальніше

HealthyLife

HealthyLife

Програма HealthyLife орієнтована на період переходу корови до лактації. Це практична науково обґрунтована програма, яка допомагає фермерським господарствам збільшити добову продуктивність корови протягом усього життя і кількість лактацій за рахунок покращення показників фертильності, збільшення надоїв за лактацію та зменшення вимушеного вибракування.

NutriOpt

NutriOpt

Молочна модель NutriOpt допомагає фермеру забезпечити збалансований раціон для здорових корів, визначаючи стратегію годівлі на основі процесів, що відбуваються по всьому шлунково-кишковому тракту. Це динамічна модель, яка забезпечує унікальне поєднання параметрів харчування та параметрів, специфічних для жуйних тварин, для оптимального функціонування рубця.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Потрібна додаткова інформація?

Дослідження HealthyLife на молочних господарствах показують, що належне управління балансом між рівнем виробництва та тривалістю життя веде до суттєвого зниження вимушеного вибракування та збільшує як тривалість життя корів, так і прибутковість вашої молочної ферми.

Перейти на платформу HealthyLife