Brahman bulls eating at a feedlot in Brazil Brahman bulls eating at a feedlot in Brazil

Вирішення проблем управління кормами для тварин на заключному етапі відгодівлі

Основна мета будь-якого підприємства з відгодівлі — забезпечення перетворення здоровими тваринами кожного кілограма корму в кілограми м’яса. Витрати на корм залишаються найвагомішим аспектом виробничих витрат. Завдяки їм досягається найвищий рівень середньодобового приросту ваги та ефективності корму, необхідний для успіху в галузі відгодівлі великої рогатої худоби. Ми підтримуємо фермерські господарства за допомогою численних стратегій, спрямованих на запобігання розладам травлення та пов’язаної з цим неефективності виробництва, через забезпечення систематичного споживання сухої речовини та постійного росту.

Систематичність прийому

Послідовне споживання добре збалансованого раціону закладає основу для оптимального росту тварин на відгодівлі та економічної ефективності фермерських господарств. Враховуйте смакові якості, здатність до розщеплення та наявність антипоживних речовин у сухій речовині, а також мінімізуйте зміни рН рубця, щоб поліпшити довгострокове здоров’я та продуктивність тварин.

Детальніше

«Найбільша частка усіх витрат, пов’язаних із м’ясним скотарством, припадає на корм. Наша мета — допомагати виробникам підвищувати прибутковість, відстежуючи методи відгодівлі та визначаючи шляхи поліпшення ефективності їх кормів, а також забезпечувати систематичне споживання».