Climate and circularity Climate and circularity

Клімат і циркулярність

Наш основоположний принцип контролю впливу на клімат та циркулярності базується на трьох основних темах: зміна клімату; сталі інгредієнти з акцентом на вирубку лісів, циркулярне сільське господарство та нові інгредієнти; наше зобов’язання забезпечувати екологічну упаковку.

Зміна клімату та вуглецевий слід

Розуміння нашого впливу — важлива частина зменшення сліду CO2, оскільки дає нам змогу відстежувати ефективність у співставленні з цілями. Вуглецевий слід — фундаментальний елемент побудови надійної та науково обґрунтованої екологічної стратегії.

Nutreco звітує про вуглецевий слід від своєї операційної діяльності з 2009 року. У стратегії «Бачення 2020» (Vision 2020) ми взяли на себе сміливе зобов’язання — до 2020 року скоротити свій вуглецевий слід удвічі, скориставшись вуглецевими кредитами. Якщо проаналізувати плани на 2025 рік, то Nutreco і «Трау Нутришин» займають лідерські позиції, чітко дотримуючись обіцянки зменшити свій вуглецевий слід, що включає суттєве скорочення споживання енергії та зведення до мінімуму наслідків закупівельних операцій. Також ми будемо контролювати свій вплив на нижчих рівнях аж до фермерських господарств за допомогою оцінки життєвого циклу (ОЖЦ). Це дозволить нам відстежувати інші впливи на навколишнє середовище на фермі, такі як викиди азоту та фосфору.

Наша компанія працює над розробкою та впровадженням інструментів ОЖЦ і можливостей для аналізу в ряді сфер. Ці зусилля в кінцевому підсумку призведуть до систематизації екологічного впливу наших продуктів і рецептур, початку поступової реалізації співставних впливів сценаріїв фермерських господарств після завершення перевірки нових і поточних продуктів та послуг, а також інтеграції екологічних впливів у закупівельні вимоги.

Науково обґрунтовані цільові показники

У 2020 році компанія Nutreco взяла на себе зобов’язання щодо Ініціативи науково обґрунтованих цільових показників (Science Based Targets, SBT), щоб гарантувати, що ми ставимо значущі цілі, які відповідають останнім розробкам кліматичної науки та допоможуть нам підготуватися до майбутнього з низьким рівнем викидів вуглецю. Для «Трау Нутришин» як частини Nutreco це означає ціль зі скорочення викидів парникових газів на 30 % у сферах 1 і 2 — тих, які вивільняються безпосередньо під час наших операцій або утворюються за рахунок енергії, яку ми купуємо. Ми досягатимемо цього цільового показника, зосередившись на скороченні енергії і використанні відновлюваних джерел енергії та компенсуючи різницю за рахунок закупівлі зеленої електроенергії.

Однак, як і в інших переробних компаніях, основна частина наших викидів надходить із верхньої ланки ланцюга постачання. Для вирішення цієї проблеми ми встановили цільовий показник зниження на 38 % за економічною інтенсивністю (за євро продажу) для викидів за сферою 3, із базового показника 2018 року до 2030 року. Викиди за сферою 3 — це викиди, створені опосередковано через наші закупівлі та використання зовнішніх послуг, але в них домінує вплив рослинництва та зміни землекористування. Щоб досягти нашої мети за сферою 3, ми продовжимо працювати над пошуком джерел постачання без вирубки лісів, інтегруючи нові інгредієнти та співпрацюючи із зацікавленими сторонами для зменшення екологічного впливу товарів.

«Трау Нутришин» також розпочне вимірювання свого повітряного транспорту та логістики, щоб розробити план скорочення викидів. Підсумовуючи, ми вживатимемо таких заходів:

 1. Дотримання Науково обґрунтованих цільових показників (цільові показники буде визначено в процесі).
 2. Введення інструментів ОЖЦ для аналізу екологічного впливу в рецептури кормів, інноваційний процес проетапної (гейтової) роботи над проєктами та закупівлю (в межах сфери 3 для Науково обґрунтованих цільових показників).
 3. Розвиток потужностей для вимірювання вуглецевого сліду на нашому фермерському господарстві та моделей формулювання, які дадуть змогу клієнтам вимірювати та скорочувати викиди.

Сталі інгредієнти

Залучаючи Trouw Nutrition та колег із операційної компанії Skretting до досліджень та опитувань, Nutreco підтвердила, що різні регіони світу, де ми працюємо, мають різні пріоритети та підходи щодо сталого розвитку. Коли йдеться про інгредієнти, є три загальні проблемні питання:

 • Відсутність вирубки лісів
 • Низький вуглецевий слід
 • Новітні/циркулярні інгредієнти (для зменшення тиску на харчовий ланцюг)

Ми прагнемо досягти прогресу на всіх трьох фронтах. У грудні 2020 року команда із закупівель Trouw Nutrition прийняла політику сталого постачання разом з іншим підрозділом аналогічного рівня Nutreco, Skretting, щоб усунути ризик вирубки лісів у ланцюжку поставок. Наша команда з розробки рецептур працює над інструментами, які дадуть змогу враховувати вуглецевий слід при створенні продуктів. У 2021 році ми докладатимемо зусиль до оптимальнішого структурування свого підходу до нових продуктів. Це дозволить ефективніше перевіряти їх вплив і вдосконалювати метод вимірювання нашого прогресу за трьома вказаними вище напрямками.


Упаковка

Упаковка, яка захищає нашу продукцію та допомагає реалізувати її на ринку, впливає на навколишнє середовище по всьому ланцюжку, який тягнеться від видобутку сировини до виробництва продукції, постачальників, роздрібних продавців, споживачів і не тільки.

Наші клієнти очікують, що продукти, які вони купують, будуть у ідеальному стані на момент отримання. Для нас важливо забезпечити, щоб упаковку, яку ми використовуємо для захисту продуктів, можна було легко утилізувати відповідальним способом. Ми докладаємо зусиль, щоб збалансувати використання упаковки з мінімальним можливим впливом на екологію як під час виробництва, так і при утилізації, з необхідністю надавати якісну продукцію та вигідно представляти свої бренди.

Nutreco зобов’язується дотримуватися найкращих практик у сфері пакування, узгоджуючи свій дизайн та розробку з місцевими можливостями переробки відходів і забезпечуючи при цьому безпеку продукції та стабільність при зберіганні. Ми завжди намагаємося мінімізувати викиди в навколишнє середовище, спричинені будь-якими продуктами або упаковкою.

З цією метою наша материнська компанія заохочує всі команди із закупівель залучати свою локальну базу клієнтів та асоціації з переробки відходів, щоб краще розуміти результати утворення відходів від упаковки. Також залучаються постачальники упаковки продукції з метою вивчення способів вирішення проблеми використання пластику; підкреслюється включення в упаковку пластику, придатного для повторного використання, багаторазового використання або компостування. На основі цієї інформації ми розробимо Політику відповідального пакування.

До 2025 року компанія «Трау Нутришин» спочатку працюватиме над політикою ліквідації відходів упаковки в навколишньому середовищі, а потім докладатиме зусиль до зменшення екологічного навантаження виробництва упаковки. З цією метою ми здійснюватимемо такі заходи:

 1. Намагатимемося забезпечити, щоб уся упаковка була на 100 % придатною для вторинної переробки, повторного використання або компостування, щоб мінімізувати відходи в навколишнє середовище, і уникатимемо одноразового пластику, якщо місцева інфраструктура допускає альтернативу. Це стосується як упакованих вхідних товарів (сировини), так і упакованих продуктів, які «Трау Нутришин» виводить на ринок.
 2. Спілкуватимемося з клієнтами, щоб дізнатися про місцеві практики, та спонукатимемо їх використовувати найкращі методи утилізації.
 3. Розвиватимемо та вдосконалюватимемо нашу упаковку (поточну та нову), щоб зробити внесок у дотримання зобов’язання щодо зменшення вуглецевого сліду шляхом:
  • Використання меншої кількості матеріалів для кожного продукту (зменшення ваги упаковки, де це можливо)
  • Використання більшої кількості перероблених та відновлюваних матеріалів для упаковки

Політика Nutreco щодо постачання інгредієнтів із сої та олійної пальми

Вирубка лісів — одна з основних проблем сталого розвитку для сільського господарства та аквакультури. Соя та олійна пальма є основними чинниками вирубки лісів, оскільки понад пів мільйона гектарів тропічних лісів, торфовищ і саван знищуються щороку для розширення угідь під ці культури. Дізнайтеся більше про першу в галузі політику Nutreco щодо постачання сої та олійної пальми, що має на меті запобігти вирубці лісів, від глобального директора із закупівель компанії Skretting Роберта ван ден Брімера.

Перегляньте нашу просту політику

Наші стовпи:

Здоров’я та добробут
Клімат і циркулярність
Соціальна відповідальність